Mapa


BD Tech s.r.o.

 Kontakt
  • Adresa: Lohenická 607, 190 17 Praha 9 Vinoř

  • Telefon: +420 283 092 508, +420 283 092 111

  • Fax: +420 286 852 810

  • E-mail: info@bdtech.stromc.cz

 Profil firmy

Firma BD Tech s.r.o vznikla na přelomu roku 1995 a 1996 jako oficiální zastoupení německé firmy Big Dutchman pro ČR v oblasti chovu prasat.

Za dobu své působnosti naše firma rozšířila svůj prodejní program i na ostatní sortiment v oblasti technologií živočišné výroby. Mezi nejznámější patří firma FAN - separátory kejdy, CENO - zemní jímky a další.

V dnešní době zaměstnává firma na své centrále a v oblastních regionech celé ČR na plný nebo částečný úvazek více než 30 odborných pracovníků, kteří jsou kdykoliv připraveni řešit jakýkoliv úkol této oblasti.

Naše projekční oddělení, které je vybaveno nejmodernější počítačovou technikou poskytuje nejen projekční návrhy technologických celků, ale i ucelený systém řešení celkové stavby či farmy. Zpracování PHO, vlivu stavby na životní prostředí, známého pod názvem EIA, zpracovávání kompletní projekční dokumentace ke stavebnímu povolení. Náš tým odborníků je zařazen do skupiny vyškolených projektantů pro podporu zemědělství a venkova SAPARD, organizovaného evropskou unií.

Řídíme se zásadou, že prodejem technologie naše starost o její provoz nekončí, ale začíná. Vytváříme pro zákazníky jistotu nejen spolehlivého a pohotového servisu, ale i pomoc v případě oprav strojů. Pomáháme s projekty obnovy jednotlivých technologických celků, a to včetně pomoci financování nákupu nových strojů.

 Navštivte náš web na adrese http://www.bdtech.cz
 

zpět